Priests » Rev. Fr. Thomas Jebanesh
Rev. Fr. Thomas Jebanesh
Pet Name : Jebanesh
Date of Birth: 31-12-1989
Native Parish:  Soosaipuram St.Joseph Forane Church
Current Parish: Vayalinkarai St.Antony's Church
Ordination: 07-04-2018
Feast: 3 July

Service Details - Parishes

From To Parish Name Place Designation
24-05-2018 -- St.Antony's Church Vayalinkarai Assistant Parish Priest
24-05-2018 -- Amala Maria Mission Cheenivilai Assistant Parish Priest